Na Lesznie, w dobrej dzielnicy, mieszka rodzin...

 • TAK
 • Na Lesznie, w dobrej dzielnicy, mieszka rodzina Babiców. Mają 4 pokoje z telefonem, zasobny dom, służbę, w domu mówi się po polsku i po żydowsku. Rodzina zachowuje tradycje, kuchnia koszerna.

 • przed wojną
 • przed wojną
 • przed wojną
 • życie prywatne / życie codzienne
 • adres, bogaci, mieszkaniowe
 • str. 11
 • rodzina liczna /siedmioro dzieci rodzonych - cztery dziewczyniki, trzech chłopców; ósme przybrany syn, sierota. W domu była niania i służąca. Na ulicy Leszno mieszkali przeważnie Polacy /wg. autorki i Blumy Babic/. Babicowie mieli liczną dalszą rodzinę: brat matki i dwie siostry emigrowały do Argentyny na początku lat dwudziestych, stryj ojca był rabinem w Londynie /zm.1946/, dwie siostry w USA, w Warszawie żyły dwie siostry i dwaj bracia ojca. Z całej rodziny żyjącej w Polsce wojnę przeżyła tylko Bluma.

 • Powiązani ludzie:

  • Babic Kielman

   Przedsiębiorca - mistrz blacharski, członek Bundu. Zajmował się kryciem dachów i konserwacją /m.in. dachy przy Marsz...

  • Babic Sara

   Żona Kielmana Babica. Matka siedmiorga dzieci, ósme zaadoptowała z sierocińca. Szykowna i bogata przed wojną, w getc...

  • Babic Benjamin

   Chodził do szkoły bundowskiej /Volksschule/ przy Krochmalnej 36, ukończył ją w 1934 r. Po wybuchu wojny uciekł za Bu...

  • Babic Bluma

   Chodziła do szkoły bundowskiej przy Krochmalnej 36 /Volksschule z wykładowym językiem żydowskim i obowiązującym pols...

  • Babic Gucia

   Nie zdążyła ukończyć Volksschule. Wyjechała z getta w 1941 do narzeczonej brata Benjamina, do Mławy. Pod koniec 1942...

  • Babic Mosze, Moniek

   Gdy matka, Sarą Babic zostaje schwytana na ulicy getta w sierpniu 1942, płacze i woła, że nie chce żyć bez mamy. Raz...

  • Babic Cesia

   Pierwszego dnia Akcji zostaje schwytana w łapance i trafia na Umschlagplatz. Matce nie udaje się jej wydostać. Odjeż...

  • Babic Heniuś

   Miał 6 lat, gdy wybuchła wojna. W wieku lat ośmiu, w getcie, opiekował się 6-letnią siostrą jak dorosły. W styczniu...

  • Babic Rózia

   Miała 3 lata, gdy wybuchła wojna. Jako sześciolatka ukrywała się z bratem przed Niemcami w brudnej komórce. Zraniona...

  • Lisowicz Stasiek

   Żyd, sierota, adoptowany przez Sarę i Kielmana Babiców. Wzięty z sierocińca przy Wolskiej 18. Przebywał w getcie z r...

  Powiązane miejsca: