Mozes Josef Bitter wyniósł w worku swoją córkę...

  • NIE
  • Mozes Josef Bitter wyniósł w worku swoją córkę, Helene Itę, do szopu garbarskiego na Grzybowskiej, gdzie pracował. Ukrył ją pod stertą skór i czekał na ludzi, którzy mieli ją stamtąd zabrać na stronę aryjską. Przyszli po nią państwo Szwaroccy, ubrali ją w strój łowicki i zabrali do siebie, na Zajęczą 9.

  • 1942-00-00
  • w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc