Mieczysław Chyżyński na prośbę Żydów ze Stryja...

 • NIE
 • Mieczysław Chyżyński na prośbę Żydów ze Stryja zaczyna szukać Zofii Hausman, o której wiadomo, że przydziela finansowe zapomogi w imieniu Żegoty. Dochodzi do wniosku, że może to być Zofia Rudnicka, wynajmująca pokój u jego siostry. Wie o niej, że przyjechała ze Stryja. Czasem Chyżyński nocuje u siostry, chcąc zniknąć z domu z powodów konspiracyjnych. Grają z Rudnicką w brydża, kiedy goście wychodzą, Chyżyński przedstawia wprost swoje domysły. Zofia potwierdza; Żydzi ze Stryja zaczynają pobierać zapomogę.

 • Data nieznana, prawdopodobnie 1943
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc finansowa, pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żegoty, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Str. 120 (10) – 121 (11)
 • Część informacji pochodzi z notatki Mieczysława Chyżyńskiego (NB o wydźwięku antysemickim), zamieszczonej w 1968 roku w "Stolicy" (nr 22, 2.06.1968).

 • Powiązani ludzie:

  • Chyżyński Mieczysław

   Major, w latach 1933 – 1935 komendant Placu w Stryju. W czasie okupacji działa w konspiracji; powołuje grupę pracown...

  • Rudnicka Zofia

   Sekretarka Rady.Brała udział w posiedzeniu "Żegoty" na temat pomocy dla powstania w getcie (kwiecień 1943)...

  Powiązane miejsca:

  • Polna 44

   Mieczysław Chyżyński zaczyna się domyślać, że Zofia Rudnicka, która mieszka u jego siostry to Zofia Hausman.