Marian Małowist przypuszcza, że kontakty z pod...

 • TAK
 • Marian Małowist przypuszcza, że kontakty z podziemnymi władzami szkolnymi w latach 1939-40 były z Teofilem Wojeńskim.

 • 1939-10-00
 • 1940-10-00
 • przed utworzeniem getta
 • przed gettem
 • społeczne
 • działacze, konspiracja, nauka
 • Rozmowa z profesorem Marianem Małowistem o tajnym nauczaniu – na poziomie szkoły średniej – w getcie warszawskim. Protokołowała R. Pups.
  Spisano 10 października 1964 roku.
  Oryginał, mnp. 1 s., 210 x 295 mm, jęz. polski.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5 00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  mailto:secretary@jewishinstitute.org.pl
  http://www.jewishinstitute.org.pl

 • 1
 • Powiązani ludzie:

  • Małowist Marian

   Profesor,historyk prowadził w getcie tajne komplety w tajnym gim. Mirlasowej; autor relacji 301-6096

  • Wojeński Teofil

   Kierownik tajnego nauczania (późń. Komisji Tajnego Nauczania) w początkowym okresie działalności Departametu Oświaty...