Lustracja ŻSS w Internacie "Dobra Wola&qu...

 • TAK
 • Lustracja ŻSS w Internacie "Dobra Wola", Dzielna 61: Internat otwarty 07. 04. 42r. Mieszkało tu 350 dzieci w wieku od 4 do 14 lat. Panowała ciasnota, łóżeczka ciasno obok siebie, ale osobne dla każdego dziecka. 4 posiłki dziennie. Produkty z KOM-u i na karty aprowizacyjne (przydział kontyngentowy). Patronat dokupuje wiele żywności. W porównaniu z innymi placówkami wyżywienie bardzo dobre. Dzieci podzielone na 7 grup po ok. 50 osób. Zajęcia od 9 do 13 z przerwą na drugie śniadanie. Działają 2 warsztaty -- szwalnia i stolarnia. Zatrudnionych 7 wychowawczyń i 4 praktykantki. W lutym - epidemia odry. Leki Internat zakupuje własnym kosztem. Zatrudnionych 23 pracowników personelu admin. - technicznego, 11-wychowawczego i 6 lekarsko-sanitarnego (2 lekarzy i 4 higienistki). Zarząd Internatu angażuje personel wg własnej decyzji i sam ustala pensje. Prawie nie uzgadnia się tych spraw z Centosem. Lustrujący inspektor we wnioskach postuluje, by Zarząd Internatu utrzymywał ścisłe związki organizacyjne z Wydz. Opieki nad dziećmi i sierotami przy KOM -ie.

 • kwiecień 1942
 • kwiecień 1942
 • w getcie
 • społeczne
 • adres, CENTOS, dzieci, lekarze, medycyna, medyczne, opieka, sierocińce, ŻSS
 • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

 • [96]
 • Powiązani ludzie:

  • Gepner A.

   Członek Patronatu przy internacie "Dobra Wola" Dzielna 61, kwiecień 42r. Członek Komisji Dyspozycyjnej prz...

  • Szereszewski S.

   Inżynier. Członek Patronatu przy internacie "Dobra Wola" Dzielna 61 (kwiecień 42r.).Członek Komisji Dyspoz...

  • Cederbaum Z.

   Inżynier. Członek Patronatu przy internacie

  • Kobryner E.

   Członek Patronatu przy internacie "Dobra Wola" Dzielna 61. (kwiecień 42r.)

  • Mauer D.

   Prezes zarządu Patronatu przy internacie "Dobra Wola" Dzielna 61 (kwiecień 42r.). Dobrodziej internatu.

  • Wajsberżanka K.

   Skarbnik zarządu Patronatu przy internacie "Dobra Wola" Dzielna 61 (kwiecień 42r.).

  • Pinkiertowa M.

   Członek zarządu Patronatu przy internacie Dzielna 61 (kwiecień 42r.)

  • Rothnerowa N.

   Członek Patronatu przy internacie Dzielna 61 (kwiecień 42r.)

  • Rotsztejnowa T.

   Członek zarządu Patronatu przy internacie Dzielna 61 (kwiecień 42r.)

  • Szalman J.

   Doktor. Inspektor Sekcji Kontroli ŻSS. Dokonał lustracji w Internacie Centosu Dzielna 67 - 15 marca 42r, w Internaci...

  Powiązane miejsca: