Ludzie bogaci mogli sprowadzić za specjalnymi...

 • TAK
 • Ludzie bogaci mogli sprowadzić za specjalnymi przepustkami władz niemieckich w Mińsku swoich najbliższych lub znajomych z getta warszawskiego. Życie można było im kupić należało dysponować pieniędzmi lub kosztownościami. Ja tych walorów nie miałem, nie mogłem ratować ojca i brata

 • poza gettem, wysiedlenie
 • działania Niemców, społeczne
 • bogaci, Niemcy, próby ratunku, strona aryjska, wyjście z getta
 • Guz, Leon, Targowa 64. Dziennik 27 I 1943 - 11 IX 1944

 • ,89
 • Powiązani ludzie:

  • Guz Leon

   matka zmarła w 38, miał dwóch braci. Jeden, Szymon zmarł na początku wojny. Ojciec bezrobotny. Jesienią 39 Leon prac...