Ludność polska opuszczając swoje domy nie dbał...

 • TAK
 • Ludność polska opuszczając swoje domy nie dbała o to by pozostawić je w dobrym stanie, niszczono instalacje, a dalszej dewastacji dopuszczały się elementy uliczne. Policja polska uważała, że odcinek wyłączony z polskiej dzielnicy wyłączony został spod jej pieczy, zaś żydowska SP nie miała jeszcze na dany odcinek dostępu ani nakazu

 • jesień 40
 • jesień 40
 • przed gettem
 • administracyjne, społeczne
 • mieszkaniowe, Polacy, policja polska, policja żydowska, przestępczość, właściciele domów
 • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • [64-66]
 • Powiązani ludzie:

  • Bryskier Henryk

   Podczas I wojny św. był legionistą, inżynier mechanik. W getcie organizował punkty dla uchodźców, oddał do dyspozycj...