Leon wyprawia się po żywność, Niemcy zatrzymuj...

 • TAK
 • Leon wyprawia się po żywność, Niemcy zatrzymują go, prowadzą na podwórko, gdzie jest już sporo Żydów pracujących przy sprzątaniu. Oficer bije ich szpicrutą. Brodaci Żydzi ustawieni w różnych pozach i fotografowani

 • październik 39
 • przed gettem
 • działania Niemców
 • Niemcy, robotnicy, terror, Żydzi
 • Guz, Leon, Targowa 64. Dziennik 27 I 1943 - 11 IX 1944

 • ,24
 • Powiązani ludzie:

  • Guz Leon

   matka zmarła w 38, miał dwóch braci. Jeden, Szymon zmarł na początku wojny. Ojciec bezrobotny. Jesienią 39 Leon prac...