Korczak zostaje aresztowany i osadzony na Pawi...

  • TAK
  • Korczak zostaje aresztowany i osadzony na Pawiaku za to, że bez opaski zjawił się w urzędzie niemieckim po odbiór wozu kartofli zarekwirowanego w czasie przesiedlania Domu Sierot. Zwolniony zostaje za kaucją, którą wnieśli jego byli wychowankowie i przyjaciele

  • październik 40
  • październik 40
  • przed gettem
  • działania Niemców
  • działacze, sierocińce, więzienie
  • 428,465