Kolega czy dwaj z Dzielnej zadenuncjowali mnie...

  • TAK
  • Kolega czy dwaj z Dzielnej zadenuncjowali mnie przed Radą czy Izbą Zdrowia, że ukrywam tyfusy

  • koniec maja 42
  • koniec maja 42
  • w getcie
  • administracyjne
  • dzieci, Judenrat, medycyna, medyczne, sierocińce
  • 359