Kilku bojowców próbuje przejść kanałami na ary...

 • TAK
 • Kilku bojowców próbuje przejść kanałami na aryjską stronę - ale wrócili szybko, bo włazy były obstawione przez Niemców

 • ok.6-7maja 43
 • powstanie w getcie
 • społeczne
 • działacze, Niemcy, opór zbrojny, strona aryjska, wyjście z getta
 • 96
 • Powiązani ludzie:

  • Litman Josef

   w getcie pracował w faryce Landaua. Był członkiem grupy bojowej Haszomer Hacair H.Berlińskiego, walczył m.in. na ter...

  • Bilak Janek

   członek Bundu. Przed wojną był technikiem dentystycznym. W powstaniu w getcie dowodził jedną z piątek na terenie szc...

  • Błones Jurek

   aktywny członek Skiffu. W getcie zajmował się przemytem broni. W powstaniu był dowódcą piątki bojowej Bundu na teren...