Kiedy uzyskano tzw. odroczenie wyjazdu, wiele...

 • TAK
 • Kiedy uzyskano tzw. odroczenie wyjazdu, wiele rodzin z szopu przeniosło się w tym czasie na aryjską stronę

 • marzec 43
 • 10 kwietnia 43
 • wysiedlenie
 • społeczne
 • strona aryjska, szopy, wyjście z getta
 • 9
 • Powiązani ludzie:

  • Goldman Baruch

   Inżynier-architekt. W czasie I akcji stracił rodzinę , został mu tylko brat. Od września pracował jako kierownik w s...