Już w pierwszych dniach oblężenia W-wy powstał...

 • TAK
 • Już w pierwszych dniach oblężenia W-wy powstała Komisja Koordynacyjna wszystkich żydowskich organizacji i instytucji społecznych w skład której weszli przedstawiciele Jointu, Centosu, TOZu (Żydowskie Towarzystwo Ochrony Zdrowia), ORTu i innych organizacji. Pierwszym prezesem tej komisji był jeden z dyrektorów Jointu, Leon Nojsztadt a generalnym sekretarzem został Emanuel Ringelblum.

 • przed gettem
 • społeczne
 • CENTOS, działacze, opieka, TOZ
 • 53
 • Powiązani ludzie:

  • Kirszenbojm Menachem

   W getcie w-skim był w ścisłej czołówce odpowiadającej za szkoły laickie w języku hebrajskim-Tarbut. Był w kierownict...

  • Ringelblum Emanuel

   Został sekretarzem generalnym komisji Koordynacyjnej,która składała się z przedstawicieli wszystkich żydowskich orga...