Już i dziewiąty dzień minął. Bohaterski Izrael...

 • NIE
 • Już i dziewiąty dzień minął. Bohaterski Izrael broni się jeszcze przed przemocą. W osłabionych rękach trzyma jeszcze prymitywną swą broń. Nie to, że nie ma kropli wody, aby ożywić spragnione ciało, nie to, że cudowna wiosna wlewa jasne promienie słońca, zwiastując życie, a on umrzeć musi. Nie boi się śmierci, walczyć gotów aż do skończenia świata.

 • 1943-04-28
 • 1943-04-28
 • powstanie w getcie warszawskim
 • powstanie w getcie
 • likwidacja getta
 • Autor rozpoczyna pamiętnik od wspomnień z okresu I wojny światowej
  (ewakuacja na Syberię i powrót przez Amerykę do kraju po rewolucji).
  Następnie opisuje losy Żydów Warszawy podczas wojny, przeplatając
  wspomnienia rozważaniami historiozoficznymi.
  Mówi o oblężeniu Warszawy w 1939 roku, antyżydowskich rozporządzenia władz
  okupacyjnych, przesiedleniach Żydów z prowincji do Warszawy, działalności
  Żydowskiej Służby Porządkowej i agentów gestapo, warunkach życia w getcie,wielkiej akcji likwidacyjnej w 1942 r. Opisuje także Umschlagplatz, wyjaśnia na czym polega organizacja
  szopów. Mówi o selekcjach pracowników szopu, także przywołuje opowieści uciekinierów z Treblinki. Autor z żoną przetrwał w szopie szczotkarskim, jego syn został
  wywieziony. Autor opuścił getto i ukrywał się z żoną po aryjskiej stronie.
  Pamiętnik był pisany w ukryciu. Autor wraz z żoną przeżył wojnę
  (zarejestrował się jako Kalman Rotgeber). W 1945 r. przekazał pamiętnik
  do Żydowskiej Komisji Historycznej w Warszawie.
  Maszynopis, s. 1-215, format: 290 x 210 mm.
  Odpis: maszynopis (dublet)
  Publikacja: Pamiętniki z getta warszawskiego, Warszawa 1993, s. 424-425
  (fragmenty); Karol Lewap, Pamiętnik z okresu okupacji, Kalendarz
  Żydowski-Almanach, 1995-1996, s. 212-131 (fragmenty)

 • 42
 • Autor obserwował przebieg powstania w getcie warszawskim ze swojego miejsca zamieszkania po drugiej stronie Wisły.