Josek z jedną sióstr zostali po aryjskiej stro...

  • NIE
  • Josek z jedną sióstr zostali po aryjskiej stronie. Wałęsali się, żebrali, nocowali w ruinach w piwnicach - Josek nabawił się zapalenia stawów i zaczął kuleć

  • życie prywatne/życie codzienne
  • choroby, dzieci
  • 17
  • Powiązani ludzie: