Josek i jedna z jego sióstr byli po aryjskiej...

  • TAK
  • Josek i jedna z jego sióstr byli po aryjskiej stronie. Co dzień, gdy następowała przerwa w blokadach, Josek zbliżał się do drutów przy Żelaznej i przerzucał chleb pozostałym w getcie siostrom

  • wysiedlenie
  • gospodarcze
  • dzieci, strona aryjska, szmugiel
  • 17
  • Powiązani ludzie: