J.K. wysyła pismo do Wydziału Zdrowia i Wydzia...

 • TAK
 • J.K. wysyła pismo do Wydziału Zdrowia i Wydziału Szpitalnictwa oraz do Czerniakowa z projektem rozwiązania kwestii dzieci ulicy: zdaniem Korczaka, musi zostać wyznaczony szpital, który ma obowiązek przyjmować wszystkie trupy dzieci z ulicy oraz dzieci w agonii przez całą dobę, powinien powstać specjalny referat dziecka, Komenda Główna Rady powinna na każdej sesji poważnie zajmować się sprawami dzieci, a krzywdzących dzieci karać bez litości. Uważa, że każdy dozorca, patrol czy policjant powinien znać jeden konkretny adres, gdzie dziecko z ulicy zostanie przyjęte. Na policji niechby stworzono dzieciom ulicy kąt do spędzenia nocy, a w apteczce żeby był środek na sen, by każdy lokator miał obowiązek napojenia bezdomnego dziecka - raczej ciepłą niż zimną wodą. Wylicza przypadki dzieci, do jakich wzywane są służby porządkowe: niemowlęta i dzieci powyżej roku, nieumiejące chodzić; dzieci kalekie i upośledzone, dzieci porzucone i zabłąkane, przyłapane na przestępstwie lub napastowane, zmuszane do żebraniny, prostytucji, dzieci martwe.

 • 1942-04-13
 • 1942-04-13
 • w getcie
 • społeczne
 • dzieci, Judenrat, opieka
 • 75-78, 110 p
 • Korczak walczy o dzieci, choć przecież widzi codzienną praktykę: trupy z ulicy zbiera grabarz Pinkert, grzebane są w bezimiennych grobach, żaden szpital nie prowadzi sekcji, nikt nie dochodzi przyczyn zgonu /J.K. chciał, aby przy sali szpitalnej, gdzie będą gromadzone zmarłe dzieci, robiono sekcje badające przyczyny zgonu/.

 • Powiązani ludzie:

  • Korczak Janusz

   Lekarz, wybitny pedagog i wychowawca, pisarz - autor wspaniałych powieści dla dzieci i młodzieży. Dyrektor Domu Sier...

  • Czerniaków Adam

   Inżynier chemik, działacz oświatowy i społeczny, pedagog, publicysta, radny m. st. Warszawy, zastępca prezesa Gminy...

  Powiązane miejsca:

  • Grzybowska 26/28

   Korczak korespondował z Radą i był z nią w ciągłym kontakcie w związku z pracą wychowawcy.