J.K. pisze o "wesołości": mądrej i g...

  • TAK
  • J.K. pisze o "wesołości": mądrej i głupiej, dobrej i złej, leczącej i sprowadzającej choroby. Wspomina siebie, gdy jako wychowawca był młody i przemądrzały, jak starał się nauczyć żartować i jak niezgrabnie mu szło. Uważa, że powinni w szkole uczyć żartowania - to ważne, bo "są w wesołości jakieś nieznane jeszcze witaminy". Przykład błazna Olesia, który wszystkich gryzł i został zbity przez Korczaka - żeby dzieci nie myślały, że jest uprzywilejowany jako syn pracownicy Domu. Oleś na piśmie przyrzeka poprawę.

  • bez daty, wiosna 1942?
  • w getcie
  • społeczne
  • działacze, dzieci, sierocińce, życie codzienne
  • 239- 243, 288 p
  • "Leń i błazen", pisze J.K. o Olesiu. Paradoks: gdyby Oleś nie pogryzł aż 13 osób, nie byłoby śladu po nich w zapiskach doktora... /przyp. mój/.