Huczna zabawa Niemców, zawiadamiają radców Gmi...

  • TAK
  • Huczna zabawa Niemców, zawiadamiają radców Gminy, że wszyscy Żydzi mają się stawić w kotle na Miłej

  • wrzesień 42
  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • Judenrat, Niemcy, wysiedlenie
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 59