Henryk Rudnicki był pewnej niedzieli u znajomy...

 • NIE
 • Henryk Rudnicki był pewnej niedzieli u znajomych przy Nowym Świecie. Gospodarza odwiedził krewny, człowiek lat około czterdziestu, urzędnik magistratu. Opowiedział on, jak chodząc ulicą poznał wśród przechodzących dwóch Żydów, za którymi z miejsca zawrócił po to, aby wskazać ich policjantowi, aby sobie zarobił. Czy nie należało powiedzieć mu, że jest prześladowcą ludzi niewinnych i że jako taki ma do ich domu nie przychodzić? Zamiast tego powiedziano mu: Jurku, idź, pijany jesteś!

 • 1942-11-00
 • 1944-08-01
 • donos, szmalcownictwo
 • obojętność, policja polska, szantażysta/szmalcownik, znajomi
 • 302/49

  Henryk Rudnicki
  ur. 1899?

  Historia martyrologii i wykończenia getta warszawskiego anno domini 1942

  Opis akcji deportacyjnej latem 1942 r., organizacja tzw. szopów, udział Żydowskiej Służby Porządkowej w przeprowadzaniu wysiedleń.
  Losy autora: 16 VIII 1942 r. znalazł się z żoną na Umschlagplatzu, udało mu się wydostać, natomiast jego żona została wywieziona do obozu zagłady. Opis obozu zagłady w Treblince.
  Selekcja mieszkańców getta w tzw. kotle we wrześniu 1942 roku. Warunki życia w getcie szczątkowym. Powstanie w getcie warszawskim. Obraz powstania w polskiej prasie konspiracyjnej i opinie Polaków o powstaniu. Ujawnienie mordu katyńskiego (autor uważa Katyń za niemiecką prowokację). Położenie Żydów ukrywających się po tzw. aryjskiej stronie. Afera Hotelu Polskiego. Refleksje nad dziejami narodu niemieckiego.

  Autor opuścił getto w styczniu 1943 r., pisał pamiętnik ukrywając się po tzw. aryjskiej stronie. Opis obozu zagłady w Treblince (uzupełniony w grudniu 1944 r.) i powstania w getcie nie opierają się na bezpośrednim świadectwie autora. Brak strony zawierającej plan Umschlagplatzu. Pamiętnik został przekazany do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1946 r. przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

 • 82
 • Powiązani ludzie:

  • Rudnicki Henryk

   Kierownik jednego z szopów powstałych w czasie I akcji w getcie warszawskim. Uciekł z getta w styczniu 1943 roku i u...

  • nieznane Jurek

   Krewny znajomych Henryka Rudnickiego. Czterdziestoletni urzędnik Magistratu. Rozpoznał na ulicy dwóch Żydów i doniós...

  • Nieznane Znajomy Henryka Rudnickiego

   Znajomy Henryka Rudnickiego, zamieszkały przy ulicy Nowy Świat; utrzymywał z nim kontakt w czasie ukrywania się po a...

  Powiązane miejsca:

  • Nowy Świat

   mieszkanie znajomych Henryka Rudnickiego, z którymi utrzymywał kontakt w czasie ukrywania się po aryjskiej stronie