Helena Gottlieb (Heitner) po ucieczce z Lublin...

  • NIE
  • Helena Gottlieb (Heitner) po ucieczce z Lublina zatrzymała się u znajomej, która poznała w Lublinie - Marii. Helena szukała pracy poprzez ogłoszenia w gazetach.
    Helena często wracała do Marii, gdy miała w pracy wolne niedziele, lub gdy musiała zmienić pracę. Maria nie wiedziała, że Helena jest Żydówką. Po pewnym czasie Helena stwierdziła, że sąsiedzi Marii zaczynają j a podejrzewać, i ograniczyła swoje wizyty.

  • 1942-03-00
  • 1942-03-00
  • marzec
  • mieszkaniowe, pomoc
  • z papierami aryjskimi, znajomi