Halina Markus-Lichtenberg trafiła na Żoliborz,...

  • NIE
  • Halina Markus-Lichtenberg trafiła na Żoliborz, do inż. Barta. Została serdecznie przyjęta. Pierwszy raz od dłuższego czasu spała w prawdziwym łóżku, została dobrze nakarmiona. Płaciła 3000 zł na miesiąc. Uchodziła za chrześcijankę, która przyjechała do miasta z chorym dzieckiem, które trafiło do szpitala. Dla pozoru, codziennie *dzwoniła* do szpitala pytając o zdrowie dziecka. Nadsłuchiwała rozmów z dostawcami mleka, żeby zorientować się co mówią o Żydach. W ten sposób oceniała swoje szanse na przeżycie. U Bartów mieszkał także Henryk Rozenburg, młody Żyd z Lublina i Żydówka Maria. 22 maja 1943 r. gospodyni wymówiła im mieszkanie.

  • 1943-00-00
  • 1943-05-22
  • powstanie w getcie, wysiedlenie
  • działania Polaków, pomoc
  • obcy człowiek, pomoc lokalowa