Goście w szpitalu - aby zapalić symboliczną św...

 • TAK
 • Goście w szpitalu - aby zapalić symboliczną świeczkę dla chorych. Bałaban - zapala i przemawia - o sile narodu żydowskiego

 • 12-42, wieczór drugiej lampki chanukowej
 • wysiedlenie
 • społeczne, życie prywatne / życie codzienne
 • atmosfera, działacze, inteligencja, lekarze, medycyna, medyczne, religia
 • Gurfinkiel-Glocerowa, Sabina, Szpital na Czystem i ja, Relacja w Archiwum Yad Vashem

 • Powiązani ludzie:

  • Lichtenbaum Marek

   Prezes Gminy po A Czerniakowie; wizyta w szpitalu; jest zakładnikiem 22-07-42; wiceprezes.Tyszka: jego dwaj synowie...

  • Bałaban Majer

   12-42: wizyta w szpitalu; Glocer spotyka go na jesieni 42; jego seketarką jest Krystyna Zygler; zmarł na atak serca...