Getto przycichło - wszystkie okropne plotki ok...

 • TAK
 • Getto przycichło - wszystkie okropne plotki okazały się fałszywe. Judenrat oficjalnie im zaprzeczył, twierdząc, że nie było mowy o wysiedleniach. Nie było spotkania z Niemcami ani propozycji łapówki. Gdy plotki dotarły do nazistów, byli wściekli. Pewien gestapowiec miał zagrozić śmiercią każdemu, kto będzie rozpowszechniał plotki. Autor wie, że tym razem plotki pochodziły z Judenratu - nie zna jednak ich celu, nie wie, komu przyniosły korzyści. Być może przyszłość wyjaśni m.in. tajemnicę owej paniki, jaka wybuchła w getcie w niedzielę, piątego dnia Tammuz, 5702 r.

 • 1942-07-20
 • wysiedlenie
 • życie prywatne / życie codzienne
 • atmosfera, Judenrat, życie codzienne
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 297
 • Powiązani ludzie:

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...