Gdy Marek Skorecki zatrudnił się w szopie Schu...

  • TAK
  • Gdy Marek Skorecki zatrudnił się w szopie Schulza, poprosił polskiego szefa, Stelmaszka, o pomoc w znalezieniu mieszkania. Stelmaszek znalazł mu mieszkanie po drugiej stronie ulicy, w domu, w którym byli umieszczeni pracownicy szopu. Najprawdopodobniej był to adres Nowolipie 43 (lub 47).

  • 1941-12-00
  • 1942-12-00
  • mieszkaniowe, szopy, życie prywatne