Firma Brauera musiała ustąpić domy na pl. Mura...

  • TAK
  • Firma Brauera musiała ustąpić domy na pl. Muranowskim, Nalewki 40 i 42 oraz domy położone przy Franciszkańskiej, zatrzymując dla siebie bloki na Nalewkach od 28 do 38 nr

  • wysiedlenie
  • administracyjne
  • adres, szopy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [225]