Dozorcami zostawali często adwokat czy inżynie...

  • TAK
  • Dozorcami zostawali często adwokat czy inżynier. Pobory dozorców wynosiły 50% poborów ich aryjskich poprzedników. Wynagrodzenie rządców meldunkowych wynosiło 15 zł miesięcznie, mogli oni jednak prowadzić meldunki w kilku nieruchomościach

  • listopad 1940
  • w getcie
  • administracyjne, społeczne
  • ceny, dozorcy, inteligencja, mieszkaniowe
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,56,57