Do opróżnionego gmachu b. Biblioteki Judaistyc...

  • TAK
  • Do opróżnionego gmachu b. Biblioteki Judaistycznej sprowadzono większy transport Żydów z Niemiec i Czech. Nie wolno im było wydalać się poza budynek na stronę polską, mogli grupami wchodzić do getta

  • maj-lipiec?1942
  • poza gettem, w getcie
  • administracyjne
  • adres, Niemcy, uchodźcy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [214]