Do łaźni Żydzi są wysyłani setkami i pozostają...

 • TAK
 • Do łaźni Żydzi są wysyłani setkami i pozostają tam nie krócej niż 15 do 20 godzin. Każdy jest zmuszany do przechodzenia przez kolejne etapy dezynfekcji - każdy zajmuje 4-5 godzin. Nadzy i głodni, czekają na dopełnienie rozlicznych formalności. "Czystość" odkażonych trwa czasami zaledwie kilka dni - po dwóch dniach można otrzymać zawiadomienie, że np. sąsiednie podwórko objęte jest kwarantanną - i tortura oczyszczania zaczyna się na nowo.

 • 1940-03-27
 • przed gettem
 • działania Niemców
 • łaźnie
 • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

 • 116
 • Powiązani ludzie:

  • Kapłan Chaim Aron

   Autor dziennika, odnalezionego 20 lat po powstaniu w getcie i wydanego po wojnie w Anglii w 1966 r. Nauczyciel. Urod...