Do getta przybywają Żydzi z Niemiec. Pierwszyc...

  • TAK
  • Do getta przybywają Żydzi z Niemiec. Pierwszych 1000 osób przybyło z Hanoweru. W Niemczech pozwolono im wziąć ze sobą pieniądze, żywność, ubrania, lekarstwa. Na granicy GG odebrano im dokumenty i pieniądze bez dokładniejszej rewizji. W Warszawie na dworcu witał ich komisarz getta i odwiedził naczelny lekarz Warszawy. Wkrótce przybyło jednak SS, dokonało gruntownej rewizji. Następnego dnia 130 osób wysłano do Treblinki. Reszta żyje w skrajnej nędzy wobec cen w getcie. W tygodniu poprzedzającym 19-05-42 przybyło do getta 2000 Żydów z Berlina i 2000 z Pragi czeskiej. A wcześniej z Hamburga, Westfalii.

  • kwiecień 1942
  • kwiecień 1942
  • w getcie
  • administracyjne
  • Niemcy, uchodźcy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 43,, 46] -