Defilada policji żydowskiej przed zwierzchnika...

  • TAK
  • Defilada policji żydowskiej przed zwierzchnikami polskimi i niemieckimi

  • początek czerwca 1942
  • początek czerwca 1942
  • w getcie
  • społeczne
  • policja żydowska
  • 40