Czynne początkowo kąpieliska znajdowały się po...

  • TAK
  • Czynne początkowo kąpieliska znajdowały się poza gettem na Spokojnej i Leszno 109. Pierwsze transporty przesiedleńców prowadzono do kąpielisk, gdzie personel techniczny dokonywał na nich formalnego rabunku

  • listopad 1940
  • w getcie
  • administracyjne
  • łaźnie, medycyna, medyczne, negativa, uchodźcy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [56,57]