Członkowie Rady Żydowskiej zostali rozstrzelan...

  • TAK
  • Członkowie Rady Żydowskiej zostali rozstrzelani na terenie gmachu gminy

  • powstanie w getcie
  • działania Niemców
  • adres, Judenrat, śmierć, urzędnicy
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [285]