Ceny na Umschlagplatzu: chleb-60zł, kartofle-1...

  • TAK
  • Ceny na Umschlagplatzu: chleb-60zł, kartofle-10-20 zł (8-08-42); chleb -50zł, kartofle -15, papieros-1,50 (28-07-42); ceny w getcie - kilogram chleba ok. 70 zł, czasami za bochenek chleba złoty zegarek. (ok. 1-08-42); chleb-85zł, 1kg cukru-450 zł, 1 kg masła- 800 zł (ok.15-08-42).

  • 1942-07-28
  • 1942-07-28
  • wysiedlenie
  • gospodarcze
  • ceny, wysiedlenie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s.55,, 58] -