Brandt zawiadomił dyrekcję szopów, że przybędz...

  • TAK
  • Brandt zawiadomił dyrekcję szopów, że przybędzie dokonać ostatecznej selekcji i uprzedza, że wszyscy którzy będą przy swoich warsztatach pracy będą honorowani. Dyrekcje wezwały pracowników, dając im słowo honoru - tymczasem zabrano właśnie tych, którzy uwierzyli. Praktyka dowiodła, że kto Niemcom uwierzył ten się zawiódł. Najlepszym sposobem na przetrwanie był dobry schron

  • wysiedlenie
  • działania Niemców
  • Niemcy, szopy, wysiedlenie
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [232,233]