Biurokracja, ciągłe składki i nakazy płatnicze

  • TAK
  • Biurokracja, ciągłe składki i nakazy płatnicze

  • listopad 1940
  • administracyjne
  • Judenrat
  • Bryskier, Henryk, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • ,52