Arie Wilner, Łaja Perelsztajn, Tosia Altman i...

 • NIE
 • Arie Wilner, Łaja Perelsztajn, Tosia Altman i Marek Folman kierowali działalnością po stronie aryjskiej. Arie Wilner i Marek Folman zostali mianowani żydowskimi przedstawicielami przy polskich organizacjach podziemnych. Ich zadaniem było poszukiwanie kontaktu z AK i komunistyczną GL.

 • 1942-09-00
 • 1942-09-00
 • wysiedlenie
 • konspiracja
 • konspiracja żydowska
 • Wspomnienia Cywii Lubetkin, jednej z najwybitniejszych postaci żydowskiego ruchu oporu i powstania w getcie warszawskim, to zapis jej relacji z okresu okupacji. Po przyjeździe po wojnie do Palestyny, chcac by pamięć o wydarzeniach, w których brała udział, nie zaginęła, opowiadała na spotkaniach w kibucach o tym, jak zagłada przebiegała i co ludzie z jej środowiska czynili, by się jej - bez szans na zwycięstwo - przeciwstawić. Opis samego powstania w getcie jest główną i najbardziej wstrząsającą częścią wspomnień. Uznawane są powszechnie za jedno z najważniejszych źródeł do historii powstania. Ukazały się wcześniej w językach hebrajskim, żydowskim, angielskim i rosyjskim.

 • 79
 • Powiązani ludzie:

  • Wilner Izrael Chaim

   Urodzony w listopadzie 1917 r. w Warszawie. Jeden z organizatorów konspiracyjnej Haszomer Hacair w Wilnie. Na począt...

  • Perelsztajn Łaja

   Urodzona w Sokółce. Założycielka konspiracyjnego Hechalcu i Droru w Generalnej Guberni. Po założeniu kibucu na ul. C...

  • Altman Tosia

   Urodzona 24.08.1918. we Włocławku. W czasie okupacji współzałożycielka i kierowniczka konspiracyjnego Haszomer Hacai...

  • Folman Marek

   Urodzony w Miechowie mieszkaniec Warszawy. Absolwent Politechniki. Działacz Droru. Współzałożyciel konspiracyjnego g...