Areszt na Gęsiej: przy ogromnym zatłoczeniu po...

 • TAK
 • Areszt na Gęsiej: przy ogromnym zatłoczeniu powstało straszliwe zawszenie. Południowe cele niewielkie, zarezerwowane dla inteligencji po 15-20 osób, północne cele przeznaczone na 15-20 osób- wypełnione przez 100-120 osób, straszna zaduch, wszyscy stoją. Narastają wypadki zatrucia tlenkiem węgla. Odżywianie - 400-500 kalorii na dobę. Zachowanie niektórych aresztantów "przypomina jakieś prawdziwie wschodnie getto": przychodząc np do izby lekarskiej na opatrunki zdejmują z siebie wszy i rzucają na lekarza i higienistkę. Wśród doprowadzonych w ciągu ostatnich 10 dni [tzn. między 12 a 22-12-41] jest młoda dziewczyna, która uległa silnemu wstrząsowi psychicznemu o charakterystycznych objawach, podobno została zgwałcona przez żandarma, plecy ma całe posiniaczone. W celi 19 siedzą osądzone i skazane na śmierć kobiety. Dziś, w poniedziałek [22-12-41???], nie było egzekucji. Na tę intencję kobiety pościły cały dzień ["wyrzeczenie się 20 dkg chleba i 2 zup nabiera swoistej wymowy"]. Nierozplakatowanie wykonania egzekucji stwarza tragiczne sytuacje: rodziny wzywane do odbierania przysłanych uprzednio paczek żywność, domagają się wyjaśnień, nie rozumiejąc, dlaczego "od poniedziałku" chleb nie jest już potrzebny. Ponieważ w areszcie na 250 osób jest już 800 (5-01-41) zwrócono się do komendy PP o czasowe zaprzestanie przyprowadzania Żydów ze str. aryjskiej, w odpowiedzi na to mjr Przymusiński polecił przystosować do użytku budynek byłego aresztu. Na pocz. lutego 42r. na Gęsiej tzw. "prawdziwi przestępcy" - Flak, Gołubczyk, Sachsenhaus. Spytano więźniów [autor raportu], jak się do nich odnosiła ludność polska po stronie aryjskiej: spontaniczne okrzyki wdzięczności i życzliwości.

 • 1941-12-12
 • luty 1942
 • w getcie
 • administracyjne, społeczne
 • atmosfera, inteligencja, kolaboracja, Polacy, policja polska, policja żydowska, przestępczość, strona aryjska, więzienie, Żydzi
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 30,32,33,, 36,, 38,, 39,, 41,42,, 43,46;, AAN-28,, s., 37] -
 • komentarz do spontanicznych okrzyków wdzięczności Żydów dla Polaków: Odnosi się wrażenie, że proletariat żydowski tak łatwo nie zapomni uczuć doznanej [od Polaków] litości.

 • Powiązani ludzie:

  • Flak Icek

   Kolaborant, wsypał po str. aryjskiej tajny arsenał broni, 2 ukryte k.m., sypał "wolnościowców" i grabił bo...

  • Gołubczyk Jakub

   Niebezpieczny kapuś. Na przełomie 41 i 42r. przez 5 mc był więziony na Daniłowiczowskiej (już Niemcom niepotrzebny),...