Aleksander Eweńczyk proponował Żydom uzyskanie...

 • TAK
 • Aleksander Eweńczyk proponował Żydom uzyskanie pozwolenia władz niemieckich na pozostanie w dzielnicy aryjskiej za sumę 1 500 zł

 • jesień 1940
 • jesień 1940
 • przed gettem
 • administracyjne
 • ceny, kolaboracja, strona aryjska
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [s., 129]
 • Powiązani ludzie:

  • Eweńczyk Aleksander

   Od 12-09-39r. mieszka przy Marszałkowskiej 125 m 8. W okresie tworzenia się getta proponował Żydom uzyskanie pozwole...