Akcja w Otwocku - wszystkich chorych z sanator...

 • TAK
 • Akcja w Otwocku - wszystkich chorych z sanatoriów Zofówka i Brijus wykańczano na miejscu

 • 1942-08-19
 • 1942-08-19
 • poza gettem, wysiedlenie
 • działania Niemców
 • chorzy, wysiedlenie
 • 92,93
 • Powiązani ludzie:

  • Miler Nieznane

   kierownik Zofiówki, sanatorium dla umysłowo chorych w Otwocku, znany badacz odruchów warunkowych, były współpracowni...

  • Lewinówna Dorota

   lekarka w sanatorium otwockim Zofiówka, popełniła samobójstwo

  • Levi Nieznane

   kierownik Brijusu, sanatorium Żydowskiego Towarzystwa Przeciwgruźliczego w Otwocku, lekarz z Niemiec, uciekł do Wars...

  Powiązane miejsca:

  • Nieznana

   Zofiówka- sanatorium dla umysłowo chorych, Brijus, sanatorium Żydowskiego Tow.Przeciwgruźliczego- chorych zabito pod...