2-3 tygodnie po rozpoczęciu akcji wysiedleńcze...

  • TAK
  • 2-3 tygodnie po rozpoczęciu akcji wysiedleńczej ojciec za grube dolary opłacił wyprowadzenie nas z getta - porozumiał się z policjantem żydowskim, że umówi strażnika przy głównej bramie

  • sierpień 42
  • sierpień 42
  • wysiedlenie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • ceny, policja żydowska, wyjście z getta
  • 97