13-01-42r. podano, że jeżeli Gmina dostarczy d...

 • TAK
 • 13-01-42r. podano, że jeżeli Gmina dostarczy do 16-01 1,5 do 2 mln zł w postaci baranich kożuchów, skazani na śmierć zostaną ułaskawieni, a areszt rozładowany. Amnestia ma dotyczyć skazanych na śmierć i pozostających do dyspozycji Sądu Specjalnego, ew. nieletnich do 17 roku życia. Władze niemieckie nakazały przesłanie wykazu aresztowanych z wyszczególnieniem "przestępstw" [do 9 stycznia ].Przygotowano odpowiednie wykazy, przesłano drogą służbową i rozpoczęło się czekanie. 19-01-41 zebrała się komisja lekarska, by wybrać 200 rzemieślników do pracy w obozie. Znaleziono 54 nadających się do pracy. "Tak wygląda na razie amnestia". Tego dnia był też Auerswald, który obiecał rozpatrzyć sprawę małoletnich. O zwolnieniu aresztowanych kobiet nie ma mowy. 27-01-42 odbyła się inspekcja lekarska dr Hagena, który zarządził składanie wniosków o aresztowanych niezdolnych do odbycia kary (chorych) celem zmiany środka zapobiegawczego. 10-02-42 odbyła się inspekcja Auerswalda, który nakazał przeniesienie ok. 200 aresztantów do starego budynku tzw. małego aresztu. Tydz. między 10 a 17-02 przeszedł na gorączkowych przygotowaniach do masowych zwolnień (choć termin amnestii nieznany i nie wiadomo, kogo amnestia obejmie). 11 marca na mocy amnestii "kożuchowej" zwolniono 151 osób, choć nie byli to wszyscy, których amnestia powinna dotyczyć. Nadeszła również następna lista zwolnień, ale oczekuje się na osobne pismo Auerswalda umożliwiające zwolnienie osób z drugiej listy. Wysłano do Auerswalda także trzecią listę zawierającą nazwiska aresztantów tej samej kategorii (amnestia obejmuje tych, którzy do 9-01-42 tj. do chwili dostarczenia kożuchów, przeszli z getta na str. aryjską nielegalnie). Zwolnieniu 151 osób towarzyszyła uroczystość, rozdawano chleb, pierniki i cukierki. Bezdomnych umieszczono na punktach, dzieci w przytuliskach.

 • 1942-01-13
 • 1942-03-11
 • w getcie
 • administracyjne
 • Judenrat, Niemcy, obozy, opieka, więzienie
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 39,, 40,, 41-46] -
 • Dopisek w kwietniu 42r.: Po zabraniu Żydom futer o wartości 50 mln złotych Niemcy zwrócili się z zapytaniem do Żydów, jakie mają życzenia w zamian za futra. Gminy poprosiła o zwolnienie 500 osób osadzonych na Gęsiej i skazanych na karę śmierci za przejście na str aryjską. Niemcy zgodzili się, ale za 1000 kożuchów. Gmina aresztowała bogatych mieszkańców getta i trzymała ich do chwili, aż zostali wykupieni. Za uzyskane 870000 zł kupiono kożuchy (przez emisariuszy wysłanych do GG). Czerniakow rozmawiał o tym z Niemcami 16-04 -42(tu urywa się...)

 • Powiązani ludzie:

  • Auerswald Heinz

   Komisarz żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej. 10-02-42r. wizytował areszt na Gęsiej. Spóźnił się na egzekucję więźnió...