Imię: [polski robotnik] Nazwisko:

  • NIE
  • Mężczyzna
  • [polski robotnik]
  • Z Warszawy
  • Polak
  • Robotnik garbarni, który pomógł Jehudzie Elbergowi wydostać się z ubikacji w garbarni i wyprowadził go na ulicę, gdy wybuchło powstanie w getcie.

  • powstanie w getcie
  • działania Polaków, pomoc
  • obcy człowiek, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa