Imię: F. Nazwisko: Żugajewicz

 • NIE
 • Mężczyzna
 • F.
 • Żugajewicz
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Warszawa ul. nieznana
 • Polak
 • w mieszkaniu
 • Przed wojną był właścicielem biura handlowo-technicznego na Królewskiej. W czasie okupacji utrzymywał kontakt z Mosze Lejbem i Olgą Rotenbergami z Radomia. Kiedy wyszli z getta, mieszkali krótko u niego. Poprosił swojego znajomego, Janusza Czupryniaka o udzielenie pomocy Rotenbergom. Przeżyli wojnę u Czupryniaków w Ursusie.

 • powstanie w getcie, w getcie, wysiedlenie
 • działania Polaków, pomoc
 • inna pomoc, pomoc lokalowa