Imię: Szyja Nazwisko: Zysman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Szyja
  • Zysman
  • Donosiciel, który "wiele żywotów ludzkich ma na sumieniu". Aresztowany między 3 a 10 lutego 42 dzięki pośrednictwu Gestapowca - Niemca i sekretarza Rumkowskiego - Gertlera (też współpracownik Gestapo). Osadzony na Gęsiej. Pozostaje do dyspozycji "Abteilung II B, Gestapo-Litzmanstadt". Zysman utrzymuje, że jego aresztowanie to wynik osobistych porachunków i zemsty Gertlera. "Umiera ze strachu i rozpaczy." Aresztowany prawdopodobnie pod pretekstem, że jest uciekinierem z obozu pracy w Rzeszy [chyba chodzi o to, że uciekł z Łodzi, a getto łódzkie to obóz pracy w Rzeszy].

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 43]