Imię: Moszek Nazwisko: Zysman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Moszek
  • Zysman
  • Osadzony w więzieniu na Gęsiej (złapany po str. aryjskiej??), przewieziony do szpitala -grudzień 41

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]