Imię: Elemele Nazwisko: Zysman

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Elemele
  • Zysman
  • pocz. marca 42r.
  • Warszawa
  • Ze Zgierza, zmarł z głodu na punkcie Smocza 27.

  • uchodźcy
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 27]