Imię: Władysław Nazwisko: Zylbersztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Władysław
  • Zylbersztejn
  • Zam. Żelazna 75a, urzędnik. Sekcyjny II Rejonu SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 780,, AAN-27,, s.15]