Imię: Seweryn Nazwisko: Zylbersztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Seweryn
  • Zylbersztejn
  • Obwodowy w Inspekcji SP.

  • policja żydowska
  • lip. 41

  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 779,, AAN-27,, s.18]