Imię: Perla Nazwisko: Zylbersztajn

  • TAK
  • Kobieta
  • Perla
  • Zylbersztajn
  • 1912
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzona 19-12-41, skazana na śmierć.

  • więzienie
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27,, s., 33]